Zoeken

ONTWERP KINDCENTRUM


Klik hier voor de volledige presentatie!


Vol trots kunnen we aan iedereen het definitieve ontwerp van Kindcentrum De Minstreel laten zien. Ontworpen door SVP architecten wordt het een prachtig gebouw waar naast kinderopvang BLOS ook de fusieschool De Minstreel (per 01-08-2020 ontstaan uit de Nicolaasschool en de Fatimaschool) de kinderen in zal gaan verwelkomen. En dat gevoel van

"welkom" i.c.m. veiligheid en laagdrempelig gaan we de komende maanden met elkaar vertalen naar de inrichting van de ruimtes. Het gebouw zal bij ieder klaslokaal een werk/leerplein krijgen waar de kinderen de ruimte krijgen om te werken, maar komt er ook een vast podium en zal er apart lokaal zijn wat gebruikt gaat worden als creatief lokaal in de breedste zin van het woord. (daarbij denken we naast handvaardigheid ook aan ICT ontwikkelingen zoals een green screen, 3D printers etc)


Zoals gezegd gaan we de komende maanden samen met een (nog te kiezen projectinrichter) onze ideeën en visie op onderwijs vertalen naar inrichting: meubilair, kleuren etc. De foto's van de binnenkant van het gebouw geven u een idee hoe dat eruit zou kunnen gaan zien, maar de kleuren staan nog niet vast.

En dan de grootste vraag: WANNEER IS DIT ALLEMAAL KLAAR? Begin juni 2020 zal de keuze van de aannemer bekend gemaakt gaan worden die dan (hopen wij) snel zal gaan bouwen. De officiële planning geeft aan dat eind 2021 het gebouw in gebruik genomen gaat worden.278 keer bekeken

© FUSIE.FATIMA.NICOLAAS.2021

ZWW3.png