Zoeken

VISIE DE MINSTREEL

Bijgewerkt: 14 nov 2019


Maandag 23 september hebben we een prachtige dag gehad met beide teams. Wat een voorrecht om iedereen zo betrokken, open en positief kritisch bezig te zien. Echt samen aan het werk om een stip op die horizon te zetten waar we met elkaar naar toe gaan. Afgesloten met de spontaan in elkaar gezette onthulling van de naam, het oplezen van de visietekst én de illustratie waar alle essentiële opmerkingen (soms letterlijk) vertaald stonden. Tel daarbij ook de opmerking op van Marijke (de tekstschrijver) die tijdens de hele dag geen verschil zag tussen “Fatima mensen en Nicolaas mensen”. Zij zag al zoveel harmonie tijdens de verschillende rondes: een groot compliment voor iedereen!! Echt een prachtig startpunt van De Minstreel!


Visietekst De Minstreel

"Samen goed op weg"


Welkom op De Minstreel! Dit is een plek waar we elkaar zien en onszelf mogen zijn. Waar leerlingen kennis opdoen, hun creativiteit ontwikkelen en zich als mens ontplooien. Onze school is ontstaan uit twee sterke voorgangers. Het nieuwe, hechte team combineert de kracht van beide in één aanpak. De Minstreel is een warm nest dat nog steeds kleinschalig aanvoelt.


Gevoel en verstand gaan hand in hand. Een veilige sfeer is de beste basis om tot leren te komen. Wij koesteren het wederzijds vertrouwen en respect tussen leerkracht en kind. Vanuit die verbinding gaat het kind zich ontwikkelen. Daarbij bieden we structuur en houvast: samen spreken we af wat we gewenst gedrag vinden. En we leren kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen woorden en daden.


Wij maken ruimte voor de talenten van onze leerlingen. In gesprek met elk kind ontdekken we hoe het de eigen sterke en zwakke kanten ziet. We betrekken leerlingen bij hun eigen ontwikkeling door te vragen: wat kan ik anders doen, wat heb je van mij nodig? Wij geloven in de kracht van complimenten. En we vieren successen, ook de kleine. Maar leren gaat met vallen en opstaan. Het mag best een keer mis gaan.

Wij nemen de ouders van onze leerlingen serieus. We hebben allemaal hetzelfde doel: het moet goed gaan met een kind. Tijdens onze vieringen en andere activiteiten ontmoeten we elkaar, ervaren we onze band en presenteren de kinderen wat ze hebben geleerd.


Wij hebben een onderzoekende houding. Soms laten we de methode eens even los. We staan open voor elkaar en durven onszelf kwetsbaar op te stellen. We geven elkaar feedback, tips en soms kritiek. We kennen elkaars sterke punten en gebruiken die graag. We kunnen veel omdat we weten dat we er niet alleen voor staan. Op De Minstreel doen we het samen.

62 keer bekeken

© FUSIE.FATIMA.NICOLAAS.2021

ZWW3.png