Zoeken

VERSLAG MR


Verslag MR, schooljaar 2019-2020 Mei 2020


Dit jaar hebben de MR-en van de Fatimaschool en de Nicolaasschool al een aantal keren gezamenlijk vergaderd en overleg gevoerd. Sinds eind schooljaar 2017-2018 het besluit is genomen om te fuseren hebben we een aantal zaken af te stemmen en te stroomlijnen richting onze nieuwe school, ‘de Minstreel’. We hebben een aantal bijeenkomsten gehad met teamleden, medewerkers van Blos, Etuconsult om het fusieproces goed te kunnen volgen en waar nodig mee te denken.


Momenteel worden we meegenomen in de volgende processen:

 • gezamenlijke website

 • schooltijden

 • schoolplan 2019-2023. Hierin staat uitgewerkt wat de speerpunten qua ontwikkeling waren voor de aparte scholen en vanaf 2020 zullen zijn voor de Minstreel. Hier zijn de teams nog volop mee bezig om af te stemmen.

 • het nieuwe mr reglement en communicatie met de GMR, omdat de structuur van de GMR anders is vormgegeven sinds dit schooljaar.

 • formatie schooljaar 2020-2021

 • het eventuele samenvoegen van groepen met betrekking tot de nieuwe school en daarbij behorende formatie.

 • volgen van de ontwikkeling van het nieuw te bouwen schoolgebouw en de inrichting daarvan.

 • zwemonderwijs, met name de hogere kosten van het busvervoer

 • schoolbegroting, eerst voor beide scholen apart, maar vanaf 1 augustus 2020 wordt dit een gezamenlijke begroting

 • methodekeuzes. Door de fusie zullen de teams keuzes moeten maken over het inzetten van welke methodes per vakgebied. Wij worden als MR zijnde geïnformeerd over deze keuzes en hoe deze tot stand zijn gekomen.

 • terugkoppeling van inspectiebezoeken die hebben plaatsgevonden op beide scholen.

U ziet, er is een hoop in beweging en er is veel werk te verzetten. Wanneer nodig vragen we de ouders om input, maar u mag natuurlijk ook altijd zelf een MR-lid aanspreken of de MR een mail sturen wanneer u vragen en/of tips heeft.


We houden u op de hoogte!

Vragen of opmerkingen? Mail ons (mr@rkbsfatima.nl) of (mr@nicolaasschool.nl)


Vriendelijke groet,


Ester Wolken, Dorien Wellen, Ellis von Burg, Marije van Schalkwijk

MR Nicolaasschool


Martijn van Nierop, Heidi van de Koevering, Eveline Schell, Marina Caspers en Saskia van Mourik

MR Fatimaschool


69 keer bekeken

© FUSIE.FATIMA.NICOLAAS.2021

ZWW3.png